Hoezo onbegrip?

1 of 2-daagse training

Teamontwikkeling

Alles wat je moet weten over miscommunicatie en teamdynamiek

Wat houdt deze training in?

Waar intensief met elkaar wordt samengewerkt, komen alle soorten karakters, normen, waarden, gedragspatronen en gradaties van snelheden van denken en handelen bij elkaar. Daarnaast hebben dagelijkse werkzaamheden, wijziging in de processen, pieken in de werkdruk en het wisselen van de aansturing van teams of afdelingen ook invloed op de dynamiek tussen medewerkers en de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan.

Hoe komt het dat altijd dezelfde medewerkers bepaalde taken oppakken? Wie treedt er vaak op de voorgrond en wie acteert juist wat meer op de achtergrond?  Zit iedereen voor zichzelf op de juiste plek? Komen stilte en een verminderde werksfeer voort uit een bepaalde gelatenheid? En moeten we daar altijd iets van vinden?

Niet altijd zijn de effecten zichtbaar, maar juist in de communicatieve onderlaag wel merkbaar. En dat laatste heeft grote impact op de individuele medewerker en de teamspirit, evenals de productiviteit en resultaten.

In de training “Hoezo onbegrip” besteden we in een vertrouwelijke setting aandacht aan de dynamiek, veiligheid, acceptatie en begrenzing van elkaars gedrag binnen jullie team of afdeling. We stimuleren teamleden onuitgesproken zaken weer op een veilige en constructieve manier bespreekbaar te maken. Je leert het meest van situaties die je liever uit de weg zou gaan, en dat maakt je als team hechter en klaar voor toekomstige uitdagingen. Teambuilding plus dus.

Wanneer is ‘Hoezo onbegrip?’ geschikt?

Heb je het idee dat ingesleten patronen en ontstane verhoudingen de groei van het team belemmeren?

Wil je dat alle teamleden elkaar meer accepteren in jouw team?

Vind je dat er binnen jouw team meer rechtstreekse onderlinge communicatie mag plaatsvinden?

Heb je het gevoel dat men in het team niet altijd tot elkaar doordringt?

Wil je op een doorbraak binnen het team realiseren, maar kun je de gevolgen niet helemaal overzien?

Heb je de indruk dat factoren binnen de organisatie impact hebben op de teambeleving?

Merk je dat de werksfeer de resultaten beïnvloedt?

Heb je het gevoel dat er meer initiatieven door het team zelf kunnen worden genomen?

Mag er een betere teambalans tussen sturend en zelforganiserend?


Wij ondersteunen teamleiders en hun teams (of zelfsturende teams) bij hun manier van samenwerken.  Dat doen wij op een constructieve, verfrissende en soms confronterende manier. Heemskerk academy combineert de ervaringen als leidinggevende, facilitator in zelfsturende teams, bestuurder en voorzitter met een praktische insteek om jouw team nog beter te maken.

Wat ga je doen?

 • In kaart brengen wat ieders unieke bijdrage is geweest aan de huidige teamdynamiek.
 • Gezamenlijk schetsen van een nieuwe teamdynamiek
 • Opnieuw bepalen wat ieders persoonlijke rol is in de nieuwe teamdynamiek en de ruimte die het team daarvoor geeft.
 • Inzichtelijk maken welke interacties binnen het team plaatsvinden
 • De rol van de (formele of informele) teamleider herijken

 

Handig om te weten

Praktisch:

 • 2 dagen (inclusief 1 dag persoonlijkheidsanalyse – optioneel)
 • Iedere dag worden theoretische achtergronden gecombineerd met groepsopdrachten
 • Reader met ruimte om je opdrachten uit te werken

Na afloop van deze training heb je:

 • Meer inzicht in je eigen gedrag en dat van je collega’s

 • Gevraagde en ongevraagde feedback ontvangen én gegeven

 • Een vertrouwelijke basis gecreëerd waarin sneller zaken worden uitgesproken

 • Een merkbare verandering in de werksfeer en de onderlinge verhoudingen
 • Opnieuw invulling gegeven aan je eigen rol binnen het team

  Ik wil ‘Hoezo onbegrip?’ graag bestellen: