Hoezo tegenstrijdig?

2 of 3-daagse training

Persoonlijke ontwikkeling

Alles wat je moet weten over belangenconflicten

Wat houdt deze training in?

Er zijn soms grote verschillen tussen belangen van de individuele professional, het team, de organisatie en de klant. De afwegingen die worden gemaakt zijn afhankelijk van de bedrijfsportemonnee, de stand van de relatie met de klant op dat moment, keuzes van concurrenten, perspectief van de korte of lange termijn, of individuele groeimogelijkheden van de professional binnen een organisatie. De procesmanager die besluiten moet nemen, afhankelijk is van anderen en teams moet mobiliseren, kan daarover meepraten.

Het wordt nog complexer wanneer binnen de organisatie niet geheel duidelijk is hoe de lijnen lopen. Vaak omdat deze in een snel tempo gegroeid, gekrompen of op een andere manier veranderd is. Professionals moeten in die ontwikkelingen  meegroeien en tegelijkertijd hoge prestaties leveren.

 “Hoezo tegenstrijdig?” is een trainingsprogramma speciaal ontwikkeld voor professionals die in (zelfsturend) teamverband werken, in een complexe (corporate) omgeving met verschillende tegenstrijdige belangen. In twee dagen leer je met behulp van verschillende disciplines, inzichten en opdrachten gestructureerd te kijken naar jouw autonomie, mate van integriteit onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde zakelijke relaties , jouw eigen belangen en de verschillende belangen van relaties binnen jouw werkomgeving, en de strategieën en doelen die daarvoor kunnen worden ingezet.


Wanneer is ‘Hoezo tegenstrijdig?’ geschikt?

Rapporteer jij hiërarchisch en functioneel aan verschillende managers?

Hebben deze managers verschillende doelstellingen en verwachtingen van jou?

Twijfel je soms over de manier waarop je bepaalde beslissingen moet verantwoorden, en aan wie?

Heb je het gevoel dat je te weinig invloed kunt uitoefenen op de zaken waar je verantwoordelijk voor bent?

Heb je het gevoel dat verschillende personen tegengestelde verwachtingen van je hebben?

Ervaar je soms interne tegenwerking bij het realiseren van jouw doelstellingen?

Kun je vanwege je (wettelijke) onafhankelijke positie niet altij doen wat er van je wordt verwacht?

Heb je graag meer inzicht in processen van formele en informele beïnvloeding?

Als er sprake is van onbedoelde tegenstrijdigheden binnen een organisatie, levert dat voor iedereen onduidelijkheid op.  Verlies van productiviteit, werkplezier, loyaliteit en ambities liggen op de loer. Een andere organisatiestructuur lost die problemen niet direct op. In zelfsturende organisatieonderdelen zien we deze risico’s vaker terug.

Heemskerk academy helpt jou anders te kijken en beter om te leren gaan met tegenstrijdige belangen, zodat jouw mate van regie, focus en  organisatiesensitiviteit toenemen en jij daardoor meer tijd en energie overhoudt om jouw doelstellingen te behalen en ambities waar te maken.

Wat ga je doen?

 • In gesprek met je medecursisten over jouw persoonlijke ervaring van de tegengestelde belangen in relatie tot jouw verantwoordelijkheden en doelstellingen.
 • Strategieën om verschillende belangen te dienen, zonder jezelf te verkleinen
 • Verwachtingenmanagement toepassen
 • Technieken om issues te adresseren
 • Autonome vaardigheden ontwikkelen
 • Leren basisvaardigheden mediation
 • Met andere cursisten de diepte in en elkaar op een andere manier leren kennen­­­.

 

Handig om te weten

Praktisch:

 • 2 of 3 dagen (1 dag persoonlijkheidsanalyse – optioneel)
 • Iedere dag worden theoretische achtergronden gecombineerd met opdrachten en praktijkvoorbeelden.
 • Reader met ruimte om je opdrachten uit te werken
 • Evidence-based
 • Géén rollenspellen

Na afloop van deze training heb je:

 • Inzicht in verschillende tegengestelde belangen en gedragsstijlen van jezelf en anderen

 • Kennis en vaardigheden over formele en informele beïnvloedingstechnieken binnen organisaties

 • Methoden om de klanttevredenheid  te verhogen, terwijl je soms beslissingen neemt die niet voldoen aan de primaire wens van de klant
 • Een gezonde dosis autonomie, die maakt dat je als uitvoerende professional meer invloed kan uitoefenen en besluiten op een ander niveau neemt
 • Een kritische houding en scherpe blik ontwikkeld waarmee je verschillende effecten van communicatie kunt herkennen én waar nodig (tijdig) kunt bijsturen

   

  Ik wil ‘Hoezo tegenstrijdig?’ graag bestellen: